Test

Tysklands bästa viner – VDP, die Prädikatsweingüter

Beteckningen VDP står för Tysklands bästa viner, tillverkade av välrenommerade odlare, av de bästa druvorna från några av Tysklands brantaste vingårdslägen.

VDP vinerna är nästan alltid torra, man kan till och med säga att de är knastertorra OM de inte samtidigt är betecknade med “Kabinett trocken eller Spätlese trocken” (gäller för alla fyra VDP-katergorier) då de kan vara något mer fruktmogna

Därför: det finns fruktiga VDP viner i de två kategorierna Gutswein och Ortswein, även om de är sällsynta.

VDP-klassificering av Tysklands bästa viner

Klassser

Gutswein

Instegsnivån för vinerna i VDP pyramiden. Vinerna utgör basen och är från vinegendomens egna vingårdar. Vinet ska spegla odlarens stil och filosofi med utgångspunkt i de stränga kvalitetskrav som ställts av VDP.

Ortswein

Vin från de bästa vingårdslägena i en kommun (ort). Vinet ska vara representativt för området. Det vill säga tillverkat av för platsen typiska druvsorter, skördade med låga uttag.

Erste Lage

Viner utöver de vanliga, med karaktär. Från namngivna lägen. Bara av druvsort som är tillåten i distriktet och för vin med en bevisad kontinuitet av hög kvalitet, flera år i rad. Manuell skörd.

Grosse Lage

Står ungefär för Grand Cru, det vill säga att VDP Grosse Lage är beteckning för de bästa tyska vinlägena, ner på exakt begränsade odlingslotter. Manuell skörd. Beteckning med de högsta kvalitetskraven, för de bästa vinerna med stor mognadspotential.

Vilka är medlemmarna i VDP

Hur många medlemmar har VDP

Kriterier för medlemskap i VDP

Det handlar inte om anpassning och likriktning. Snarare är mångfald och unicitet välkomna. Kriterierna är att vinerna ska vara torra, att kvalitén är hög enligt de krav som VDP ställer.

Genom samarbeten ska odlarna utvecklas och stärka en gemensam identitet, utan att ge avkall på sin personliga stil.